Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti Bonferi považujeme vaše soukromí za velmi důležité a vnímáme jako nejvyšší prioritu, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost osobních informací, které nám poskytnete při používání našeho systému nebo při návštěvě naších webových stránek či mobilní aplikace. Proto bychom vás rádi seznámili s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny níže. Mějte prosím na paměti, že používáním našeho systému a webových stránek prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití a výslovně jste je přijali bez jakékoli výhrady tím, že používáte naše webové stránky, mobilní aplikaci a / nebo systém Bonferi.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

V kontextu Vašeho využívání našich webových stránek na doméně bonferi.com a jejích subdoménách a naší mobilní aplikace (dále jako „Služby“ ) jsme my, tedy společnost Bonferi Technologies s.r.o., IČO: 07857594, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Bonferi“ ), správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

E-mail: podpora@bonferi.com
Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

A) Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás:

Když se registrujete na našich Službách a vytvoříte si tak uživatelský účet

Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail a heslo, které si zvolíte pro přihlášení.

Když na našich Službách provedete nákup

Abyste prostřednictvím našich Služeb mohli provést nákup, budeme potřebovat Vaše kontaktní údaje, především Vaše jméno a e-mail. Dále budeme potřebovat informaci tom, jakým způsobem svou objednávku zaplatíte. Pokaždé, když prostřednictvím našich Služeb nakoupíte, zaznamenáváme informace týkající nákupu (tj. historii nákupů). U některých aktivit je pro uskutečnění nákupu třeba vyplnit i jména, příp. další osobní údaje všech účastníků dané aktivity.

Při využívání našich Služeb

Při používání našich Služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. Pokud využíváte naši mobilní aplikaci, můžeme získat také informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a to včetně informace o Vaší poloze, pokud jste na Vašem mobilním zařízení tuto funkci povolili.

Při komunikaci s Vámi, nebo když se účastníte našich propagačních aktivit a soutěží

Vaše osobní údaje získáváme, když s námi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu na našich webových stránkách či klasické pošty nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje). Totéž platí, když prostřednictvím našich Služeb odesíláte zprávy, včetně recenzí nebo zpětné vazby k našim Službám a hodnocení Vaší objednávky.

Informace, které poskytujete o jiných osobách

Před tím, než nám v rámci používání našich Služeb poskytnete osobní údaje (např. jméno nebo telefonní číslo) třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.

B) V některých případech získáváme Vaše osobní údaje od třetích osob:

Pokud se rozhodnete k našim Službám přihlásit pomocí externích poskytovatelů identity (např. sociálních sítí jako je Facebook), poskytnete nám tím své jméno, e-mailovou adresu, datum narození a další informace, které jsou dostupné z Vašeho profilu (a které se s námi rozhodnete sdílet).

Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a z internetu, a z vlastní činnosti, a to především vyhodnocováním a analýzou Vašich osobních údajů získaných
z jiných, výše uvedených, zdrojů.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Dodání Vámi vybraného produktu, vyřizování Vašich případných reklamací, ověřování dostupnosti daného produktu nebo služby

V Bonferi zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním naší povinnosti dodat Vám produkt či službu, který/ou jste si na našich Službách vybrali, zejména tedy proto, abychom Vám Váš produkt/službu mohli řádně doručit, komunikovat s Vámi a vyřizovat případné reklamace. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů nejsme schopni Vám Váš produkt/službu dodat.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy.

Správa a zlepšování našich Služeb

Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše Služby. Za účelem zlepšování našich služeb a pro tréninkové účely například využíváme telefonické hovory, které probíhají s naší zákaznickou linkou. Při komunikaci s naší zákaznickou linkou berte, prosím, v úvahu, že Váš hovor může být nahráván.

Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností

Ve Bonferi sledujeme, jak jsou naše Služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děláme to zejména proto, abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům a zneužívání našich Služeb. A také proto, abyste Vy mohli využívat naše služby bez obav. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným požadavkům.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

Zpětná vazba a důležité změny ve Službách

Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom od Vás získali zpětnou vazbu k fungování našich Služeb a umožnili Vám hodnotit produkty/služby, které jste si nakoupili. Čas od času Vás také upozorníme na důležité změny týkající se našich Služeb.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Personalizace našich Služeb

Rádi bychom, aby nabídka našich Služeb co nejvíce odpovídala tomu, co Vás skutečně zajímá. Vaše osobní údaje tak můžeme použít k tomu, abychom Vás lépe pochopili (prostřednictvím analýzy a profilování). To
nám také umožňuje přizpůsobit naši komunikaci vůči Vám tak, aby pro Vás byla co možná nejvíce relevantní a zajímavá.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Marketingová sdělení (přímý marketing)

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu, SMS, případně prostřednictvím naší mobilní aplikace. Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci našich e-mailových zpráv, nebo nám napište e-mail na adresu uvedenou výše.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu – účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, který Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

  • s poskytovatelem, jehož produkty nebo služby jste si prostřednictvím našich Služeb zakoupili, a to výhradně za účelem dodání těchto produktů či služeb;
  • s našimi dodavateli, především s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o
naši zákonnou povinnost.

Cookies a retargeting

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení Služeb Bonferi. Díky cookies můžeme identifikovat způsob, jakým se Službami pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org nebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Naše Služby využívají technologie retargetingu poskytované externími reklamními systémy. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům našich Služeb, kteří již projevili zájem o námi nabízené produkty/služby, na základě využití souborů cookie, naše cílené reklamy v různých reklamních sítích. Z cílené reklamy je možné se odhlásit například prostřednictvím dokazu https://adssettings.google.com.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní
    tajemství nebo práva třetích osob.
  • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Poslední aktualizace účinná ke dni: 31. 1. 2019